ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ή ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΛΑΛΙΑ !

Ο όρος «εκλεκτική» ή «επιλεκτική» αλαλία αναφέρεται σε απουσία λόγου που παρουσιάζει το παιδί σε επιλεγμένα περιβάλλοντα και καταστάσεις, ενώ κανονικά δεν παρουσιάζει καμία...

Περισσότερα

F.A.Q.

Δείτε τις απαντήσεις από τη Δρ. Γκόλτσιου, από τις πιο συχνές ερωτήσεις που έχετε για τα παιδιά σας.

Περισσότερα

τα νέα της Δρ. Γκόλτσιου

Νεότερα από την επιστημονική κοινότητα σχετικά με την Αναπτυξιακή Παιδιατρική

08.01.2022 - 17:32

Συσχέτιση κινητικής επιδεξιότητας και ακαδημαϊκής επίδοσης στα μαθηματικά και στην ανάγνωση στην Α Δημοτικού. Associations...

περισσότερα

19th International Scientific Virtual Meeting: Neurodevelopment and its Assessment.

20.10.2021 - 07:56

Η Δρ Γκόλτσιου συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου 19th International Scientific Virtual Meeting: Neurodevelopment and its...

περισσότερα

Όλα τα νέα

Νέα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

30.09.2011


Η Δρ Γκόλτσιου πήρε μέρος στις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, που διεξήχθη στις 25-27/11/2010 στην Αθήνα

Η διάλεξη της Δρ Γκόλτσιου είχε ως θέμα της Ποιοότητα Ζωής των μααθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Δρ Γκόλτσιου αναφέρθηκε στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή για την ανάπτυξη και στάθμιση ερωτηματολογίων Ποιότητας Ζωής Σχετιζόμενης με την Υγεία (ΠΖΣχΥ) που απευθύνονται σε παιδιά, με στόχο την ενδυνάμωση της προαγωγής υγείας και την καθοδήγηση όσων ασχολούνται με την πολιτική της υγείας.

Ανέλυσε διεξοδικά τη διαστρωματική έρευνα που διεξήχθη σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 645 μαθητών δημόσιων δημοτικών σχολείων (8-12 χρόνων) με την οποία επιβεβαιώθηκαν βιβλιογραφικές υποθέσεις για χαμηλότερη συναισθηματική ποιότητα ζωής των κοριτσιών και πτωχή ΠΖΣχΥ σε όλες τις κλίμακες σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και σε παιδιά χαμηλών κοινωνικοοικονομικών τάξεων. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι καλές σχέσεις παιδιού-γονέων είχαν την ισχυρότερη θετική επίδραση σε όλες τις κλίμακες της ποιότητα ζωής των παιδιών, ενώ η ύπαρξη χρόνιου νοσήματος του παιδιού και η κακή υγεία του γονέα την ισχυρότερη αρνητική επίδραση. Η επίδραση του χρόνιου νοσήματος ήταν ισχυρότερη στα κορίτσια. Το θήλυ φύλο, η ανεργία του γονέα και η παχυσαρκία συσχετίστηκαν με χαμηλή συναισθηματική, σωματική και κοινωνική ποιότητα ζωής αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους γονείς των παιδιών που πήραν μέρος στη μελέτη, οι καλές σχέσεις παιδιού-γονέων συσχετίστηκαν με υψηλότερη συναισθηματική και σωματική ποιότητα ζωής και το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο με καλύτερη σχολική, ψυχοκοινωνική και συνολική ποιότητα ζωής. Η ύπαρξη χρόνιου νοσήματος, η παχυσαρκία και η μέτρια υγεία του γονέα συνδυάστηκαν με πτωχή ποιότητα ζωής του παιδιού σε όλες τις κλίμακες και ο αγροτικός τόπος διαμονής με χειρότερη κοινωνική ποιότητα ζωής.

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο σχεδιασμού της προαγωγής υγείας στην Ελληνική κοινωνία.

προηγούμενο Όλα τα άρθρα

Δρ. ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ | © 2023 Web Design & Development by Generation Y